ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.01.20101/08/1/10Запорізьке територіальне управління ДКЦПФРUA4000064091Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2520532051330100
Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.