ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
"фізична особа"д/н, д/н, д/н02.04.19983909719.04239097000
Добича Олена Сергіївнад/н, д/н, д/н02.04.19982098210.219220982000
Добича Ігор Івановичд/н, д/н, д/н02.04.19983581417.44335814000
Пономарьов Юрій Валерійовичд/н, д/н, д/н02.04.19983696318.002636963000
"фізична особа"д/н, д/н, д/н02.04.19982098110.218720981000
"фізична особа"д/н, д/н, д/н02.04.19983977819.373739778000
Усього 193615 94.2992 193615 0 0 0