ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 71100
3.1.5. Область, район Запорізька область, д/н
3.1.6. Населений пункт м. Бердянськ
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Мелітопольське шосе, буд. 84/1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ №143586
3.2.2. Дата державної реєстрації 16.07.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Бердянської міської ради Запорізької області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 51330
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 51330

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
3.3.2. МФО банку 313399
3.3.3. Поточний рахунок 26007208432001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
3.3.5. МФО банку 313399
3.3.6. Поточний рахунок 26006208432002

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дозвiл на розмiщення на територiї обєктiв благоустрою будiвель i споруд соцiально-культурного, побутового, торговельного та iншого призначення168-у02.08.2010Виконавчий комiтет Бердянської мiської Ради Запорiзької областiд/н
Опис:
Лiцензiя безстрокова.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента