ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1 2 3
20.09.201221.09.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
07.04.201209.04.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
05.11.201206.11.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
21.12.201221.12.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента