ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 05.05.2018

Особлива інформація на 28.04.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2018Припинено повноваженняГолова Наглядової радиПономарьов Юрій Валерійовичд/н, д/н, д/н18.00263
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Пономарьов Юрій Валерійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2018 р.; володіє 36963 акціями, що складає 18,002630% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 9240,75 грн.; на посаді особа перебувала 15 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року.
28.04.2018Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиДобича Олена Сергіївнад/н, д/н, д/н10.21917
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Добича Олена Сергіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2018 р.; володіє 20982 акціями, що складає 10,21917% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 5245,5 грн.; на посаді особа перебувала 15 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року.
28.04.2018Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиДобича Ігор Івановичд/н, д/н, д/н17.443015
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Добича Ігор Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2018 р.; володіє 35814 акціями, що складає 17,443015% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 8953,5 грн.; на посаді особа перебувала 15 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року.
28.04.2018Припинено повноваженняГолова правлінняКовальчук Юрій Леонідович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова правління Ковальчук Юрій Леонідович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2018 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 4 роки ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року.
28.04.2018Припинено повноваженняЧлен правлінняВарбанська Світлана Іванівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член правління Варбанська Світлана Іванівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2018 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 8 років ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року.
28.04.2018Припинено повноваженняЧлен правлінняПримушко Андрій Васильовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член правління Примушко Андрій Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2018 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 2 роки ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року.
28.04.2018ОбраноГолова Наглядової радиПономарьов Руслан Станіславовичд/н, д/н, д/н19.37366
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Пономарьов Руслан Станіславович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 28.04.2018 р.; володіє 39778 акціями, що складає 19,37366% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 9944,5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Менеджер з постачання, агент комерційний; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року. Обраний член наглядової ради є акціонером.
28.04.2018ОбраноЧлен Наглядової радиДобича Олена Сергіївнад/н, д/н, д/н10.21917
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Добича Олена Сергіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 28.04.2018 р.; володіє 20982 акціями, що складає 10.21917% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 5245,5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор, член наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року. Обраний член наглядової ради є акціонером.
28.04.2018ОбраноЧлен Наглядової радиГлубоких Ірина Вадимівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Глубоких Ірина Вадимівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 28.04.2018 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року. Обраний член наглядової ради є представником акціонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ПРОМИСЛОВИЙ КАПIТАЛ» НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ»).
28.04.2018ОбраноГолова правлінняКовальчук Юрій Леонідовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова правління Ковальчук Юрій Леонідович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 28.04.2018 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Виконуючий обов'язки голови правління, член правління - заступник голови правління, голова правління, журналіст; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року.
28.04.2018ОбраноЧлен правлінняВарбанська Світлана Іванівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член правління Варбанська Світлана Іванівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 28.04.2018 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: бухгалтер, головний бухгалтер, член правління; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року.
28.04.2018ОбраноЧлен правлінняХребтова Тетяна Ігорівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член правління Хребтова Тетяна Ігорівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 28.04.2018 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: бухгалтер, головний бухгалтер; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №27 від 28.04.2018 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.